Sürdürülebilirlik

Çamsan Parkelam olarak esas amacımız, sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hedeflerimize odaklanarak başarılarımızı arttırmak ve gelecek için en iyisini yapmak. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındalığıyla, sadece bugünü değil yarınları da düşünen çözümler üretmek.

Bu yaklaşımla, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken; teknoloji, eğitim, işbirliği, inovasyon, çevre ve sağlık kavramlarını her an gündemimizde tutuyoruz. Dijital ve temiz teknolojileri anlık olarak takip ederek kendimizi güncelliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma planımız çerçevesinde, hayalini kurduğumuz geleceği inşa ederken; insan odaklı büyüme, sürekli iyileştirme, hedeflere sadakat, çevrenin korunması, teknoloji ve inovasyon, israfı önlemek, verimli çalışma programları,tasarımda enerji ve çevre performansı, eğitim ve farkındalık, etkin iletişim, her adımda kalite, aktif katılım ve takım tuhu ve müşteri memnuiyeti konularını hassasiyetle gündemimize taşıyoruz.

Çamsan Parkelam olarak müşterilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza karşı hissetiğimiz sorumluluğu; çevremize ve içinde bulunduğumuz toplumumuza karşı da hissetmekteyiz. Bu bağlamda, hissettiğimiz ekolojik ve sosyal sorumluluğa ilişkin hedeflerimizi, ekonomik büyüme hedeflerimizden ayırt etmiyoruz. Doğal kaynaklarımızın kullanımında hassasiyetimizi koruyor, toplumsal meselelerin temeli olan eğitim ve sağlık konularında sorumluluk alıyor, hepimiz için sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

Tüm çalışanlarımızın; etik, şeffaf ve bütünlük içerisinde çalışmasını sağlayan güçlü ve şeffaf bir yönetim sistemini ayakta tutmayı ana hedeflerimizin başında sayıyoruz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle bağlarımızı kuvvetlendirecek ortak tutkular, ilham kaynakları, amaçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte; sabır, dikkat ve özenle geleceğe ilişkin umutlarımızın tohumunu besliyoruz.