Kariyer

Çamsan Parkelam olarak, İnsan Kaynakları politikamızın en önemli unsuru “insan” öğesidir.

Çalışmalarımızın ana hedefi, en değerli kaynağımızın olan çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile kuruluşumuzun hedef ve stratejilerinin ortak bir yolda ilerlediği bir yapı ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır. Yeniliğe açık, girişimci ve tutkulu insan kaynağımızın performansını sürekli kılan, çalışanlarımızın kendilerini ait hissettikleri kurumsal bir bir değer yaratmaktır.

 

Çamsan Parkelam İnsan Kaynakları yönetiminde; işe göre istihdam, fırsat eşitliği, çalışanların motivasyonunun sağlanması, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması temel prensibimizdir.

 

Bu prensipler doğrultusunda, gerekli motivasyonu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimlere hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak politikamızdır.

 

Çamsan Parkelam, işe alımlarda temel prensibimiz; Çamsan Parkelam’ın vizyon ve hedeflerini destekleyecek, kişilik, yetenek ve tecrübe olarak en uygun niteliklere sahip olan kişilerin, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda seçilmesidir.

 

Yaptığı işe değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, insan kaynaklarımızın desteği ile kendilerini konumlandırır, geliştirir ve kariyer hedeflerini yönetirler. İnsan kaynakları yönetimi ise bu yolculukta çalışanlarımızın gönülden destekçisidir.