Gelecek Kuşaklarla Kurduğumuz Güçlü Bağ: “Sürdürülebilirlik”

Gelecek Kuşaklarla Kurduğumuz Güçlü Bağ: “Sürdürülebilirlik” Doğal kaynaklarımızı korumak hepimizin paylaştığı ortak ve önemli bir sorumluluktur. Hayatımızın bu kaynakların korunmasına bağlı olduğunu çoğu zaman fark edemesek de, doğal bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Bu noktada “sürdürülebilirlik” kavramına dikkat çekmek hepimizin görevi. Sürdürülebilirlik; doğa ve insan arasında bir denge oluşturmak anlamına gelmektedir. 

 

Sürdürülebilirliği sağlamak için öncelikle doğal kaynaklarımızı tanımak ve kullanımları konusunda uzun vadeli planlar yapmayı öğrenmeliyiz. Teknoloji, iklim, çevre ve enerji konularındaki seçimlerimizi gözden geçirmeliyiz. Yenilenemeyen enerji kaynakları konusunda farkındalık kazanarak, onların yerine yenilenebilir kaynakları keşfetmeye ve kullanmaya önem vermeliyiz.

 

Sürdürülebilirliği hayatımızın merkezine alabilmemiz için doğaya değer vermek, onu korumak konusunda sorumluluk hissetmek ve bugün yaptığımız her seçimin gelecek nesilleri doğrudan etkilediğini kavramamız gerekmektedir. Ekolojiyi ve enerjiyi korumak için bireysel ve toplumsal olarak  sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. 

 

Birleşmiş Milletler’in “Ortak Geleceğimiz” isimli raporunda sürdürülebilirliğin tanımı şu şekilde yapılmıştır: “İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.” Söz konusu rapora göre sürdürülebilir kalkınma, “kaynakların tüketiminin, yatırım kararlarının, teknolojik gelişmenin ve kurumsal değişimin bir uyum içinde gerçekleştiği ve insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyelinin artırıldığı değişim süreci” olarak ifade edilmiştir.

 

Sürdürülebilir kalkınma planımız çerçevesinde, hayalini kurduğumuz geleceği inşa ederken; gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındalığıyla, sadece bugünü değil yarınları da düşünen çözümler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, ekonomik büyüme hedeflerimizden ayırt etmiyoruz. Doğal kaynaklarımızın kullanımında hassasiyetimizi koruyor, toplumsal meselelerin temeli olan eğitim ve sağlık konularında sorumluluk alıyor, hepimiz için sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

 

En büyük sırrımız; sürdürülebilir bir büyüme sağlarken gücümüze güç katmak ve bütün üretim süreçlerimizde gelecek nesilleri düşünen çözümler üretmek!