Doğaya İçten Bir Teşekkür: “Çevre Bilinci”

Bizleri şefkatle saran, besleyen ve doyuran doğaya anlamlı bir teşekkür etmenin yolu çevre duyarlılığımızı geliştirmekten geçiyor. Çevre bilinci, doğayı korumak ve dünyaya zarar vermeyen ve fayda sağlayan seçimler yapmaktır. Bu farkındalığı sürdürülebilir hale getirmek ve yaygınlaştırmak hepimizin esas sorumluluklarının başında gelmektedir. Her gün biraz daha kirlenen ve eskiyen dünyamızı yeniden canlandırmak zannettiğimiz kadar zor değil.

 

Günlük yaşantımızda yapacağımız küçük değişiklikler çevreyi korumak için büyük amaçlara hizmet edebilir. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirirken, tercih ettiğimiz ürünlerin çevreye duyarlılığına dikkat ederek işe başlayabiliriz. Üretim aşamasında çevreye zarar vermemeyi ilke edinmiş markaları araştırarak seçimlerimizi bu doğrultuda yapabiliriz.  

 

Bu bağlamda hissettiğimiz sorumlulukla, Çamsan Parkelam olarak üretim süreçlerimizi; daha yaşanabilir bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak ve gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir bir miras bırakmak bilinciyle tasarlıyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza karşı hissettiğimiz sorumluluğu; çevremize karşı da derinden hissetmekteyiz. Hissettiğimiz ekolojik sorumluluğa ilişkin hedeflerimizi, ekonomik büyüme hedeflerimizden ayırt etmiyoruz. Doğal kaynaklarımızın kullanımında hassasiyetimizi koruyor, hepimiz için sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

 

Yenilikçi teknolojileri kullanarak ürettiğimiz parkelerimiz; PVC, PCB, Dioksin ve bunlara benzer çevreye zararlı maddeler içermemektedir. Parke imalatında kullanılan HDF üretimlerinde E1 tutkalı kullanıyoruz. Çevre duyarlılığımızdan ödün vermeden üretmeye devam ederek doğaya olan şükranımızı üretim aşamalarımıza yansıtıyoruz. Bugünün dünyasına ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındayız.